Hotas jobben inom handeln av e-handel från utlandet?

Är den svenska handelssektorn hotad? I en rapport varnar Svensk Handel för att tiotusentals jobb och tusentals butiker kan vara förlorade inom en tioårsperiod. Resonemanget bygger till stor del på tesen att utländska e-handlare kommer att ta betydande marknadsandelar. Det finns dock så många osäkerhetsfaktorer att det svårt att med tillförlitlighet göra träffsäkra prognoser över hur stor den utländska e-handeln blir. Det är också svårt att säga exakt vilken effekt ökad e-handel från utländska företag kommer att ha på sysselsättningen. Vad vi vet är att sysselsättningen inom handeln hittills har ökat trots digitalisering ökad handel från utlandet.

Med dessa osäkerheter i åtanke är det mest konstruktiva för branschen att fokusera på det som kan leda till en positiv utveckling för de svenska handelsföretagen. Forskare och branschanalytiker har pekat på förhållanden och tendenser som ger svenska företag hopp och utvecklingsmöjligheter på en handelsmarknad med internationell konkurrens. Handels ger utifrån detta några tips:

  1. Skapa värden utöver pris

Svensk Handel har rätt i att priskonkurrensen kan förväntas hårdna på en marknad med ökad internationell konkurrens. Men det finns annat än pris som är viktigt för kunden, vilket uppmärksammats av forskare och senaste av E-barometerns kartläggning över varför konsumenter e-handlar.  Utvecklar företagen sin service, satsar på sin personal, blir bra på att förutsäga kundbeteenden och bra på att odla sitt varumärke öppnas nya möjligheter.

  1. Utveckla försäljningen utomlands

Internationell e-handelsförsäljning utgör  inte bara ett hot utan är också en möjlighet. Redan idag handlar 3,5 miljoner européer utanför Sveriges gränser från Sverige, men det finns fortfarande en enorm utvecklingspotential vad gäller svenska företags försäljning i utlandet.

  1. Utforma genomtänkta digitala strategier

Då internationaliseringen av handeln ökar blir det viktigare än någonsin att ha väl utvecklade att koncept för digitalisering. Företag kommer att behöva tänka längre än att de ska finnas på nätet.

  1. Hitta nischmarknader

Enligt ekonomisk teori kännetecknas en marknad av en ständig tävlan som gör att verksamheter alltid riskerar att slås ut. Som företag hittar du då nya marknadsrum genom att erbjuda nya konceptet och nya sätt att paketera dina koncept. Framtidens handel kan komma att kräva en större kreativitet av svenska handlare, men loppet är inte kört.

  1. Satsa på den fysiska butiken

Ökad e-handel från utlandet förutsätter ökad e-handel. Den bästa försäkringen mot att internationell e-handel ska ha en negativ påverkan på den svenska handelssektorn är därför att den fysiska butiken utvecklas till en konkurrensfördel. Som Handels har kunnat visa är det högst osäkert hur stor e-handeln blir i framtiden. Det beror på om handlare tar tillvara på den konkurrensfördel som den fysiska butiken kan utgöra.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s