Utmanas cityhandeln av e-handeln?

Den fysiska handeln går fortsatt starkt på det hela taget. En försäljningsökning för total fysisk detaljhandel är att vänta under det här året. Men just nu är det e-handeln som driver försäljningstillväxten inom sällanköpshandeln. Nya siffror från E-barometern visar att e-handeln står för all försäljningsökning under den första halvan av 2017. Totalt ökade e-handeln med 14 % under kvartal 1 och 15 % under kvartal 2.

Det är omöjligt att dra några säkra slutsatser utifrån utvecklingen ett enskilt halvår. Resultaten från den senaste E-barometern tyder dock på att Handels prognos över den svenska e-handelns tillväxt kommer att slå in. Handels bedömde i rapporten ”Tar e-handeln över” att e-handeln troligtvis kommer att uppgå till cirka 67 miljarder 2017. I E-barometern görs nu bedömningen att det är omkring här försäljningen kommer att landa när vi summerar året.

E-barometerns statistik understryker också det behov av förnyelse inom sällanköpshandlares butiksverksamhet som Handels pekat på. Detta kan särskilt gälla handlare i stadskärnor. Både HUI Research och Fastighetsägarna har nyligen presenterat kartläggningar som visar att sällanköpshandeln i centrumområden halkar efter i försäljningstillväxt, även om det sker en ökning i merparten stadskärnor. Detta är en utveckling som pågått under flera år och när 2017 summeras finns det risk att tillväxttakten (2,5 % för alla centrumhandel 2016) har avmattats.

För att butikerna i citykärnan ska kunna klara konkurrensen kommer det i många fall krävas digitala strategier. Som Handelns ekonomiska råd har betonat gäller detta även mindre handlare. De kommer att behöva finnas både fysiskt och digitalt. Behovet av att finnas både fysiskt och digitalt kan dock vara en aktuell fråga för praktiskt taget alla typer av handlare. Som Handels har kunnat konstatera finns ett generellt behov av fungerande omnikanaler, mot bakgrund av att svenska handlare nu konkurrerar på en internationell handelsmarknad.

De primära slutsatser som kan dras från den utveckling som vi kan se inom handeln just nu är därför:

-Att fysiska butiker, inte minst inom cityhandeln, behöver se över sina konkurrensfördelar

-Att det blir allt svårare för företag att klara sig utan att ha en digital närvaro

-Att vikten av att finnas i fler kanaler ökar

Hur företag agerar utifrån dessa behov avgör hur framtidens handelssektor kommer att se ut.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s