Våra skribenter

stefanStefan Carlén

Är chefsekonom och utredningschef på Handels. Har övergripande ansvar för utredningsverksamheten. Arbetar främst med arbetsmarknadsekonomiska och bransch- och samhällsekonomiska frågor, lönebildning, samt förhandlingsberäkningar och analyser som stöd för riksavtalsförhandlingar.

 


antonAnton Strömbäck

Är utredare på Handels. Arbetar främst med arbetsmarknadsfrågor, lönebildning och lönestatistik, inkomstfördelning, medlemsundersökningar, och branschanalyser tillhörande frisör- och tjänstemannaavtal.
 

 


ceciliaCecilia Berggren

Är utredare på Handels. Arbetar främst med arbetslivsfrågor och relaterade välfärdsfrågor, arbetsmiljöundersökningar, arbetstider och anställningsformer.

 

 


martinMartin Rosenström

Är utredare på Handels. Arbetar främst med bransch- och företagsanalyser inom handeln, e-handelsfrågor och forskning om handeln.

 

 


Lina StenbergLina Stenberg

Är utredare och projektledare på Handels. Arbetar främst med löner och arbetstider.